livefoto Monica Eide på Strilen artist og viseklubb 170115

Livefoto Monica Eide på Strilen Artist og Viseklubb 170115